AMEGA Antas 3 na Programa sa Affiliate

Nag-aalok ang AMEGA ng maraming antas na partnership sa aming mga kliyente, na nangangahulugang ang lahat ng iyong referral at sub-referral at sub-sub-referral ang nagtatrabaho para sa iyo. Puwede ka nang mag-relax at mag-withdraw ng iyong remuneration 24/7.

Mga termino at halaga ng komisyon:

  • Ang mga remuneration na 10% ay awtomatikong nake-credit sa iyong affiliate account, kapag natanggap ng iyong mga antas 3 na sub-affiliate ang kanilang komisyon mula sa AMEGA.