Bắt kịp mọi thông tin mới nhất

Nhận tất cả các tin tức kinh tế mới nhất, bao gồm tất cả các chỉ số liên quan kèm theo giải thích chi tiết, dữ liệu về các ấn phẩm sắp tới từ Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác, xếp hạng biến động dự kiến, và nhiều thứ khác nữa.
Thể hiện phong độ đỉnh của bạn với AMEGA!

Đó là cách tôi khởi đầu

icon
Đăng ký và xác minh tài khoản MyAMEGA để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các dịch vụ.
icon
Sử dụng trong hơn 200+ phương thức thanh toán, từ địa phương đến toàn cầu, bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.
icon
Hãy giao dịch theo cách bạn yêu thích nhất. Di động. Web. Máy tính xách tay. MT5 hoặc MT4.
icon
Truy cập tất cả các thị trường tài chính. Hãy là phiên bản tốt nhất của bạn với AMEGA.