Cuộc thi giao dịch không rủi ro Amega HERO, vòng

Một cuộc thi hấp dẫn vô đối và không rủi ro trên các tài khoản Mini. Giải thưởng không giới hạn đang chờ bạn.

icon
Quỹ thưởng
0 USD
icon
Số lượng người tham gia
0
icon
Số lượng giải
0
icon
Thời gian còn lại
Đã kết thúc

Giải thưởng không giới hạn! Ai cũng có quà!

  • 3.000 USD dành cho mười người tham gia đầu tiên có lợi nhuận cao nhất!
  • 50 USD cho mỗi người tham dự đã hoàn tất với lợi nhuận tối thiểu 50%.
  • 10 USD cho mỗi người tham gia, Quà tặng đặc biệt từ AMEGA.
Đăng ký
Cuộc thi
Trao thưởng

Bảng xếp hạng cuộc thi Amega HERO, vòng ( – )