Các khoản đầu tư đang tìm nhà giao dịch!
Amega INVEST, vòng

AMEGA đang có một cơ hội tuyệt vời để trở thành một quản lý PAMM. Chỉ cần giao dịch với khoản thua lỗ tối thiểu và nhận được khoảng đầu tư bảo đảm lên đến 3.000 USD.

icon
Quỹ thưởng
0 USD
icon
Số lượng người tham gia
0
icon
Số lượng giải
0
icon
Thời gian còn lại
Đã kết thúc
  • Đầu tư thực gồm 1.000 - 3.000 USD
  • Cuộc thi không rủi ro
  • 100 người thắng nhận 105.000 USD
  • Số lượng người tham gia không hạn chế
Đăng ký
Cuộc thi
Trao thưởng

Bảng xếp hạng cuộc thi Amega INVEST, vòng ( — )

Đã cập nhật

* CP - vị trí đóng.

Tin Công ty

Our website is available in Russian.

...

The 9th round of the Amega HERO trading contest is already under way.

...
Tất cả tin tức