Chương trình liên kết AMEGA Cấp 3

AMEGA cung cấp cho khách hàng mối quan hệ đối tác đa cấp, nghĩa là tất cả các lượt giới thiệu và lượt giới thiệu thứ cấp, và thứ cấp của thứ cấp của bạn, đều được tính. Bạn chỉ cần thư giãn và rút tiền thù lao 24/7.

Điều khoản và điều kiện:

  • Tiền thù lao 10% được tự động cập nhật vào tài khoản liên kết của bạn, khi các liên kết Cấp 3 của bạn nhận được hoa hồng từ AMEGA.