Chương trình liên kết AMEGA RS (Chia Sẻ Doanh Thu)

AMEGA RS là chương trình liên kết trong đó các đối tác của chúng tôi nhận tiền thù lao tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng mà họ đã giới thiệu đến AMEGA.

Điều khoản và điều kiện:

  • Thù lao được cập nhật ngay lập tức
  • Rút tiền 24/7
  • Thời hạn trọn đời
Loại tài khoản giao dịch
AMEGA RS
AMEGA Cấp 2
AMEGA Cấp 3
SwapFree
8 USD mỗi lot
20%
10%
Standard
8 USD mỗi lot
20%
10%
Premium
4 USD mỗi lot
20%
10%
Scalper
1 USD mỗi lot
20%
10%
Loading...

Lưu ý: Nhà liên kết không nhận tiền hoa hồng cho giao dịch bằng tiền điện tử. Một số loại tài khoản không đủ điều kiện tham dự chương trình liên kết. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại tài khoản trong mục Chương Trình Liên Kết ở đây: Trung Tâm Hỗ Trợ.

Minh họa thu nhập

Giả sử trong một tháng, các nhà giao dịch được giới thiệu và các liên kết có kết quả như sau:

  • Khối lượng giao dịch: 100 lot (hoa hồng 800 USD)
  • Khối lượng giao dịch từ các lượt giới thiệu của liên kết cấp 2: 200 lot (hoa hồng 320 USD)
  • Khối lượng giao dịch từ các lượt giới thiệu của liên kết cấp 3: 300 lot (hoa hồng 240 USD)
Tổng thù lao: +1,360 USD