Nhận thưởng 100% cho mỗi lần nạp tiền

Tăng khối lượng giao dịch của bạn và tăng lợi nhuận bằng thưởng 100% cho mỗi lần nạp tiền.

Thưởng nạp tiền 100% dành cho tất cả khách hàng AMEGA ở mỗi lần nạp tiền vào tài khoản giao dịch. Phần thưởng này không có giới hạn tối đa.

Bạn có thể rút thưởng 100% sau khi đã giao dịch khối lượng lot yêu cầu (1 USD - 1 lot). Bạn có thể rút tiền và lợi nhuận của bạn, bao gồm lợi nhuận kiếm được từ tiền thưởng vào bất kỳ lúc nào.

Nhận thưởng
icon
Phần thưởng 100% cho mỗi lần nạp tiền
icon
Mọi nhà giao dịch đều có thưởng
icon
Rút lợi nhuận tự do