Thưởng nhiều lần 50%

Cơ hội như mơ để tăng khối lượng giao dịch và lợi nhuận của bạn. Việc có thêm 50% số vốn sẽ giúp bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn khỏi bị thua lỗ nghiêm trọng.

Thưởng gửi tiền 50% áp dụng cho tất cả khách hàng AMEGA trên mỗi khoản gửi thực hiện trong giao dịch giao dịch. Số tiền thưởng không giới hạn. Khoản gửi càng cao, thưởng càng lớn!

Thưởng 50% có thể rút sau khi đã giao dịch đạt khối lượng lot yêu cầu (1 USD - 1 lot). Vốn và lợi nhuận riêng của khách hàng, bao gồm lợi nhuận có được từ việc sử dụng tiền thưởng, có thể rút bất cứ lúc nào.

Nhận thưởng
icon
thưởng 50% trên mỗi khoản gửi
icon
Mọi nhà giao dịch đều có thưởng
icon
Rút lợi nhuận tự do