Loại tài khoản
Loại tiền tệ gửi
Sàn giao dịch
Đòn bẩy
Công cụ: các cặp tiền tệ/ kim loại/ CFD/ tiền điện tử
Gửi tiền tối thiểu
Hành động
Premium MT5
USD
MetaTrader 5 (Mobile, Web, PC)
1:1000 - 1:1
31 / 4 / 2 /4
1000 USD
Standard MT5
USD
MetaTrader 5 (Mobile, Web, PC)
1:1000 - 1:1
31 / 4 / 2 / 4
0 USD
Standard MT4
USD
MetaTrader 4 (Mobile, PC)
1:1000 - 1:1
27 / 2 / 2 / 0
0 USD
Scalper MT5
USD
MetaTrader 5 (Mobile, Web, PC)
1:1000 - 1:1
28 / 4 / 2 / 4
0 USD
Scalper MT4
USD
MetaTrader 4 (Mobile, PC)
1:1000 - 1:1
27 / 2 / 2 / 0
0 USD
SwapFree MT5
USD
MetaTrader 5 (Mobile, Web, PC)
1:1000 - 1:1
28 / 4 / 0 / 0
0 USD
Mini MT5
US cent
MetaTrader 5 (Mobile, Web, PC)
1:100 - 1:1
34 / 4 / 0 / 4
0 USD
PAMM Premium MT5
USD
MetaTrader 5 (Mobile, Web, PC)
1:1000 - 1:1
31 / 4 / 2 / 0
1000 USD

Đó là cách tôi khởi đầu

icon
Đăng ký và xác minh tài khoản MyAMEGA để có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các dịch vụ.
icon
Sử dụng trong hơn 200+ phương thức thanh toán, từ địa phương đến toàn cầu, bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.
icon
Hãy giao dịch theo cách bạn yêu thích nhất. Di động. Web. Máy tính xách tay. MT5 hoặc MT4.
icon
Truy cập tất cả các thị trường tài chính. Hãy là phiên bản tốt nhất của bạn với AMEGA.